Dynamiek Stoelmassage voor Bedrijven

Fiscale voordelen

Voor u als werkgever is het interessant om te weten dat een stoelmassage door Dynamiek Stoelmassage onder bepaalde voorwaarden volledig fiscaal aftrekbaar kan zijn:

  • De stoelmassage is opgenomen in het arboplan van de onderneming.
  • De massage wordt op de werkplek tijdens kantooruren uitgevoerd.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Nieuwe werkkostenregeling

U kunt de stoelmassages ook laten vallen onder de nieuwe werkkostenregeling (WKR). Deze regeling geldt vanaf 2013 voor álle werkgevers. Dit betekent dat u maximaal 1,4 procent van uw totale fiscale loon (de zogeheten 'vrije ruimte') kunt besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

Deze nieuwe werkkostenregeling heeft als belangrijk voordeel dat u geen rekening meer hoeft te houden met de voorwaarden en beperkingen van de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Ofwel: u krijgt meer vrijheid.

Beloningsvoordeel

De kosten die een organisatie maakt voor het inhuren van een stoelmasseur zijn volledig aftrekbaar. De Belastingdienst erkent stoelmassage namelijk als een methode om ziekteverzuim tegen te gaan.

Stoelmassage is hierdoor een vrije verstrekking. Hieronder vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Voorwaarde is dat de werknemer hierdoor geen aanmerkelijke privébesparing geniet.