Dynamiek Stoelmassage voor Bedrijven

Links

gezondheidscentrumdynamiek
www.gezondheidscentrumdynamiek.nl

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

www.lvnt.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

www.rbcz.nu

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg

www.tcz.nu

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

www.scag.nl
Hiermee wordt voldaan aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Beroepsvereninging van Stoelmasseurs

www.verenigingvoorstoelmasseurs.nl